RODO

Szanowni Państwo, już 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Państwa RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, niniejszym uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest MGJ Sp. z o.o. z siedzibą w Leśniewie 84-106, ul. Ofiar Piaśnicy 30. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@mgj.pl, telefonicznie pod numerem +48 58 6739000 lub pisemnie na adres: ul. Ofiar Piaśnicy 30, 84-106 Leśniewo.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz obsługi umowy/zlecenia/zamówienia, której Pani/Pan będzie stroną. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentacji papierowej i zapisane w systemach informatycznych (pliki systemowe).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan ze świadczonych przez Administratora usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności przenieśliśmy postanowienia dotyczące danych osobowych z naszego regulaminu do naszej Polityki Prywatności. Ze zmianami możesz zapoznać się na stronie internetowej naszej firmy, pod adresem www.mgj.pl
Licząc na owocną współpracę pozostajemy z poważaniem.