Inwestycje

Nowoczesne inwestycje w nowe produkty m.in.: tarcica dębowa sucha

Od wielu lat inwestujemy intensywnie w rozwój tartaku. Dzięki dotacjom unijnym mogliśmy unowocześnić park maszynowy oraz zwiększyć zatrudnienie i utworzyć szereg nowych miejsc pracy.

Zwiększyliśmy również asortyment produkowanej tarcicy dodając takie gatunki jak: jesion, olcha oraz jawor.

Dzięki środkom wsparcia finansowego UE przeszliśmy w 100%  na produkcję tarcicy suszonej komorowo. Wybudowaliśmy nowe suszarnie do drewna. Obecnie cały proces suszenia jest sterowany automatycznie za pomocą systemu komputerowego. Co gwarantuje w połączeniu z ogromnym doświadczeniem w suszeniu drewna, tarcicę bardzo dobrą jakościowo.

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

MIĘDZYNARODOWE IMPREZY TARGOWE

Inwestycja w NOWOCZESNĄ LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ

Realizacja projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.02.02.01-22-0301/17  pozwoliła naszej firmie, dzięki nowym inwestycjom w park maszynowy obejmujący piłę szeroko taśmową z wózkiem firmy BARTON MAQUINARIA S.L., system odprowadzania trocin i odpadów  firmy JKF Sp.
z o.o., system odbioru i sortowania tarcicy firmy RUHO-TEC GmbH i system transportu wewnętrznego tarcicy firmy NECC SP. z o.o., wynieść produkcję tarcicy na wyższy poziom. Pełna automatyzacja pracy i nowoczesne rozwiązania dały możliwości wytwarzania nowego produktu – tarcicy twardzielowej, charakteryzującej się lepszym dopasowaniem do potrzeb naszych odbiorców. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami naszej nowej linii produkcyjnej.